עיריות

 • תקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח – 1987
  בספר דיני העיריות החל מעמוד 22 ( פרק 1.1) כל הכתוב החל מעמוד 107 (חוק המכרזים וכו') אינו מחייב
  את העיריות מאחר ומדובר רק במשרדי הממשלה.
 • תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין) התשנ"ח – 1998
  בספר דיני העיריות החל מעמוד 35 (פרק 1.8). וכן בקובץ התקנות 5919 מיום 20 באוגוסט 1998.
 • חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)תשל"ב-1972 בעמוד 140.
  תקנות הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)תשל"ג-1973 בעמוד 140.
מועצות מקומיות
 • הוראות בדבר מכרזים וקבל הצעות – תוספת רביעית
  בספר דיני מועצות מקומיות החל מעמוד 18 (סעיף 192) כל הכתוב החל מעמוד 107 (חוק מכרזים וכו')
  אינו מחייב את המועצה מאחר ומדובר רק במשרדי הממשלה.
 • צו המועצות המקומיות (א) (תיקון) התשנ"ט – 1998
  (בנושא רכש, ניהול מלאי ומצאי) בספר דיני המועצות החל מעמוד 21 (תוספת חמישית)
  (דוגמאות הטפסים שבעמוד 23 אינם מחייבות מאחר ולא פורסמו בחוק) וכן בקובץ התקנות 5939 מיום 3 בדצמבר 1998.
 • חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)תשל"ב-1972 בעמוד 140.
  תקנות הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)תשל"ג-1973 בעמוד 140.

מועצות אזוריות

 • הוראות בדבר מכרזים וקבלת הצעות – תוספת שניה
  בספר דיני מועצות אזוריות החל מעמוד 24 (סעיף 89) כל הכתוב החל מעמוד 107 (חוק המכרזים וכו')
  באינו מחייב את המועצה מאחר ומדובר רק במשרדי הממשלה.
 • צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון) התשנ"ט – 1999
  (בנושא רכש, ניהול מחסנים ומצאי) בספר דיני המועצות האזוריות החל מעמוד 34(תוספת רביעית)
  סעיף 80 אוכן בקובץ התקנות 5969 מיום 3 במאי 1999.
 • 3. חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)תשל"ב-1972 בעמוד 140.
  תקנות הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)תשל"ג-1973 בעמוד 140.
המועצות המקומיות, כנוסחן בסעיף 1/8 לוק זה, ביום כ"ז באייר התש"ס 11 ביוני 2000.
חדשות ועדכונים

עידכונים
התבונני ברשימה וסמני בצהוב זורח את המזונות אותם את אוכלת על מנת להשביע את גופך. סמני באדום את המזונות המיותרים.